Regioblad november 2018

2 - Regioblad BELANGRIJKE ADRESSEN * Bureau van de Elisabeth-parochie Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen tel. 0115-616006 e-mail: bureau@eparochie.nl * Website: www.eparochie.nl * Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327 Indien u in dringende gevallen een van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt u het volgende gsm- nummer bellen: 06-53.99.78.50 * Pastoor Wiel Wiertz Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel: 06-42506424 e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl wwiertz@live.nl * Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen tel: 0115-694958 e-mail: marjandieleman@eparochie.nl * Pastor D. van Waterschoot Stern 24, 4553 CM Philippine tel: 0115-491990 e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl * Parochiebestuur Elisabeth-parochie Secretariaat Bert Van Autrève Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen tel: 0115-850899 e-mail: bestuur@eparochie.nl Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99 * Bisdom Breda Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 4800 RN Breda tel: 076-5223444 e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl * Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr. Burg. Stulemeijerlaan 6 4611 EE Bergen op Zoom e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl Kantooruren: maandag en donderdag 9.30-14.00 uur * Adressen van de Parochiekerncommissies en van redactieleden van het Regioblad: zie pagina’s Parochiekernen. Dit Regioblad is een uitgave van de Elisabeth-parochie Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt vijfmaal per jaar. De redactie heeft het recht artikelen wel of niet te plaatsen, in te korten of te corrigeren. Anonieme brieven of artikelen worden niet geplaatst. Verspreiding In ca. 7700 gezinnen in bovengenoemde parochie. Redactieleden * B. Ivens (Terneuzen) * F. de Prenter (Terneuzen) * J. Oude Kempers (Axel) * Pastor N. van Waterschoot * R. Vermoet (eindredactie) Tekeningen Colin Schoone, Red@ctie Service Foto’s Diverse vrijwilligers Algemeen redactie-adres Redactie Regioblad p/a Churchilllaan 168, 4532 MG Terneuzen, tel: 06-51851704 e-mail: rob@scheldexpress.nl Grafische verzorging ScheldeXpress tel. 0115-700 525 Bezorging Een zeer groot aantal vrijwilligers in de gehele Elisabeth-parochie Berichten voor de website: ewebterneuzen@gmail.com webmaster: Rob Ivens Facebook eparochiezeeuws-vlaanderen C O L O F O N BIJ DE VOORPAGINA Het woord icoon komt uit het Grieks: εiκόνα en betekent "tekening of afbeelding”. Meestal is de icoon een afbeelding van Christus, Maria of van een heilige. Ook kan het handelen over een hoogfeest zoals Kerst, zoals op de voorpagina. Iconen zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en spirituele leven van de orthodoxe kerken. Bij het schilderen moet je je houden aan bepaalde (religieuze)regels. Deze staan in de schildersboeken (de zg. canon). Deze regels hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen. De schilder kan dus niet af wijken van de leerstellingen van de Kerk. De vervaardiging van een icoon wordt binnen de oosters-orthodoxe kerk als een religieuze handeling beschouwd. Volgens de traditie wordt voor het schilderen van iconen alleen gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Iconen worden op hout geschilderd. Meestal staat (in het Grieks in hoofdletters) geschreven welke voorstelling te zien is. Op de voorpagina is dat de geboorte van Christus Soms bedekt een zilveren sierschild de rand van de icoon. Soms bedekt het zilver zelfs bijna de hele schildering; behalve het gezicht en de handen van de heilige. In de canon of het schildersboek staat uitgelegd wanneer er veel zilver gebruikt wordt: Als de bemiddeling van die heilige er toe bijgedragen had, dat een groot probleem opgelost werd, dan kreeg hij een zilveren omlijsting. Dit kon bijvoorbeeld zijn als de bemiddeling van de heilige ervoor gezorgd had dat een dorp een natuurramp bespaard gebleven was. Iconen worden niet aanbeden, want aanbidding komt alleen God toe. De icoon vertegenwoordigt; is een beeltenis van… De eer die de afbeelding wordt bewezen geldt enkel het origineel , de heilige dus. De heilige die middelaar is tussen de gelovige en God. Het schilderen van iconen is binnen de oosters-orthodoxe kerk een werk waarvoor Gods zegen gevraagd wordt en het gaat in de regel gepaard met gebed en vasten. Een icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat, dat het Gods hand is die het schilderen begeleidde. Jos Oude Kempers HET KOST NIETS Dagelijks loop ik met Kamiel –onze hond- over de Zeedijk in Terneuzen. Een plaats waar je nooit alleen bent. Vele mensen komen er ook hun hond uitlaten, wandelen of joggen. Wat me dan altijd opvalt is, dat veel mensen je op 50 centimeter afstand passeren en vaak een goedbedoelde groet volledig negeren en als het ware dwars door je heen kijken. En dat is jammer, heel jammer. Want volgens mij kost vriendelijk zijn helemaal niks. Zelfs geen moeite. Misschien dat de komende Kerstdagen de zwijgers eens aan het denken zetten. Ik zwijg niet. Ik blijf gewoon hallo of goedemorgen roepen. En met veel genoegen roep ik ook naar u van harte een Zalig Kerstfeest. Rob Vermoet

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=