Niek van Waterschoot

Ik ben sinds augustus 1986 werkzaam in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Toen heb ik Jan Voeten opgevolgd als districtscatecheet voor alle katholieke basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen. In 1994 heb ik heb ik de overstap gemaakt naar het parochiepastoraat. Tot 1 maart 1999 was ik pastoraal werker in West-Zeeuws-Vlaanderen. Sinds die tijd werk ik voor en in de Elisabeth-parochie.

Ik ben geboren in het 'Heilig Land' Lamswaarde. Sinds december 1994 woon ik met mijn gezin in Philippine, de mosselstad. Tijdens mijn studie heb ik eerst mijn onderwijsbevoegdheid gehaald voor het basisonderwijs, daarna heb ik de Nieuwe Lerarenopleiding omgangskunde en godsdienst voor het voortgezet onderwijs gehaald. Vervolgens heb ik in deeltijd MO-B theologie gedaan. Om te mogen werken in het parochiepastoraat, heb ik tenslotte de theologische opleiding Praktische Vorming Pastoraat in Tilburg gevolgd.

Ik werk nog steeds met veel plezier in het basispastoraat. Mijn pastorale hart gaat uit naar de diaconie. Ik vind dat diaconie de kern vormt van ons geloof en ons kerk-zijn. Samen met vrijwilligers iets kunnen betekenen voor mensen aan de onderkant van de samenleving vind ik zeer de moeite waard. Of het nu gaat om vluchtelingen, armen, mensen in de ontwikkelingslanden of zieken in onze eigen omgeving... Ik vind het belangrijk om mij daar samen met vrijwilligers voor in te zetten. Ik hoop dat nog vele jaren te mogen doen.

Adres: Stern 24, 4553 CM Philippine.

Bereikbaar via: 0115-491990 of e-mail