Financiële bijdrage

Zoals u zult begrijpen kan ook de parochie niet functioneren zonder financiële middelen. Als u parochiebijdrage betaalt (dat is: als lid van de parochie deelnemen aan de Actie Kerkbalans), dan kunt u het betaalde bedrag in het voorafgaande jaar in mindering brengen op het tarief voor de doop. Dit tarief staat gelijk aan de geadviseerde jaarbijdrage voor Kerkbalans. In 2021 is het tarief € 132,-. Heeft u voldoende parochiebijdrage betaald, dan hoeft u niets te betalen. Mocht het bedrag voor u onoverkomelijk zijn,

neemt u dan contact op met pastor Niek van Waterschoot

(T 0115 616006). Er wordt dan met u naar een oplossing gezocht.

 

Hoe kunt u betalen?

Gelieve uw bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van uw eigen geloofsgemeenschap (= uw woonplaats), onder vermelding van voor- en achternaam en woonplaats van de dopeling.

Parochiekern Noord

Terneuzen-Hoek NL46 ABNA 0419 4875 81

Parochiekern Zuidoost

Axel NL47 RABO 0103 7010 36

Westdorpe NL10 RABO 0157 6010 13

Zuiddorpe NL68 RABO 0375 7016 56

Parochiekern Zuidwest

Sas van Gent- Zandstaat NL25 RABO 0145 9009 91

Philippine NL62 RABO 0142 1004 47

Sluiskil NL35 ABNA 0410 3417 46