Barmhartig als de Vader - Gebedsmoment

GEBEDSMOMENT VAN DE BARMHARTIGHEID

Vanaf 2017 zal er maandelijks een gebedsmoment van de barmhartigheid zijn voor heel de parochie. Dit wordt gehouden op elke eerste woensdagmiddag om 15:00 uur in de Emmaüskerk van Terneuzen.

Tijdens dit gebedsmoment inspireren we ons over de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid aan de hand van teksten uit de bijbel, van heiligen en kerkvaders. We vragen aan God of we zijn barmhartigheid mogen verkrijgen voor onszelf, voor onze naasten en voor heel de wereld en dat we allen zijn Hulp mogen ontvangen wanneer wijzelf de werken van barmhartigheid uitoefenen tegenover onze medemens. Hierbij bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, samen met de gezongen Hymne "Misericordes sicut Pater!" en de bijbehorende litanie.
U kunt het Boekje downloaden door op afbeelding te klikken hieronder.

Boekje Barmhartigheid