Priesterwijding

"Toen ik 25 jaar oud was ben ik op internet gaan zoeken naar hoe je priester kon worden. Een jaar later heb ik op het seminarie in Hoeven informatie opgevraagd. Maar eigenlijk wilde ik dit al veel langer. Ik ben altijd graag in de kerk geweest. Mijn ouders zingen nog steeds in het kerkkoor en vroeger gingen mijn broer en ik altijd mee. Toen ik zeven jaar was ben ik zelf gaan zingen in het kinderkoor en toen ik mijn Eerste Heilige Communie had gedaan ben ik misdienaar geworden. De pastoor helpen vond ik heel erg leuk, zo was ik aan het altaar ook altijd dicht bij Jezus.

De muziek in de kerk vind ik nog steeds belangrijk, misschien ook wel omdat de muziek mij altijd in de kerk heeft gehouden. Toen ik 15 jaar oud was ben ik koren op het orgel gaan begeleiden en heb ik ook gedirigeerd. Toen ik 30 jaar was ben ik gestart met de priesteropleiding. Op 7 november 2015 ben ik priester gewijd en nu ben ik nog gelukkiger dan dat ik al was, omdat ik ben geworden wat God van mij heeft gevraagd. De vraag van God was voor mij geen duidelijke stem, maar een verlangen om in de Kerk te zijn, dicht bij Jezus. Nu mag ik doen wat Jezus heeft gedaan en Jezus bij de mensen brengen en de mensen naar Jezus."

Kapelaan Jochem van Velthoven

De Kerk van de toekomst

Als je priester wil worden, weet dan, dat je het antwoord op de vragen die je hebt niet vanuit je eigen kracht hoeft te geven. Het is Gods Kerk, waaraan je je leven wil geven. De Blijde Boodschap die je wil verkondigen en de genadegaven die je door middel van de sacramenten aan de mensen wil geven, die brengen je tot het priesterschap. God roept je om dat heilswerk in Zijn Naam voort te zetten.

Ga de uitdaging aan om mensen dat geluk te brengen en God present te stellen in de wereld. Sluit je aan bij Hem en laat mensen zien dat er toekomst is voor de Kerk, omdat er toekomst is voor God. Wordt priester, juist nu.

Achtergrond

Het priesterschap van Christus, zoals bewaard binnen de Katholieke Kerk, is een gewijd ambt, dat ontstaat door handoplegging en wijding door de bisschop van het diocees (bisdom). De priesterwijding drukt in de ziel een onuitwisbaar merkteken. Het priesterschap is meer dan alleen een zending of een opdracht; het is een metamorfose van de ziel, die de gewijde persoon tot een fundamenteel ander mens maakt. De ziel die met het priesterschap bekleed is, vormt een bijzonder instrument voor de Heilige Geest. Christus is in de priester op een bepaalde wijze werkzaam, op een wijze die niemand begrijpt en ook de priester zelf ontgaat.

https://bovendonk-opleidingen.bisdomvanbreda.nl/