Charismatische gebedsgroep bid op dinsdagavond om 19.00 uur tot 21.00 uur. Wat houdt het eigenlijk in? Bent u benieuwd geworden? Bij deze nodigen wij u uit op dinsdagavond om vrijblijvend binnen te lopen in de Emmaüs kerk in Terneuzen. Misschien kan het ook uw leven veranderen. We bidden onder andere ook voor de intenties, opgeschreven in het intentieboek. Na afloop is er koffie, thee en praten we gezellig na!

Wat is de Katholieke Charismatische Vernieuwing ?

 Een korte omschrijving.....

 De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de Rooms-katholieke Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

 De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang  te brengen, zodat ieder - groot en klein - komt tot een meer persoonlijke relatie met God.

 Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. 

Kom en beleef het mee!

 God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij wacht met open armen! Hij wil leiding en richting geven aan ons bestaan. Hij roept ons om anderen te dienen in zijn liefde.