Gregoriuspenning met oorkonde voor Jo Huppertz

Zo 5-11-17 Gregoriuspenning met oorkonde voor Jo Huppertz wegens 40 jaar koorlidmaatschap Gemengd Koor Dit jaar is Jo Huppertz, volgens de kooradministratie, 40 jaar koorlid. In zijn geboorteplaats Kerkrade was Jo al muzikaal actief en vanaf zijn jeugd lid van het mannenkoor aldaar, evenals later in Calgary (Canada) en Den Haag. Mede door zijn werk bij DOW kwam Jo in de jaren ‘70 naar Terneuzen, waar hij in 1993 ook lid werd van het DOW-koor.

In ons Gemengd Koor heeft Jo bestuurstaken verricht en was nauw betrokken bij de jubileumviering van de toenmalige Parochie van de Verrezen Christus. Als tenor heeft hij aan menig zuiver akkoord in het koor zijn stem voluit gegeven. Zingen bij meerstemmige liederen is zijn lust en zijn leven. Vierstemmige missen en kerkliederen maken daar een belangrijk deel van uit. Maar ook andere genres, getuige zijn creatief aandeel in de operettepotpori van Robert Stolz bij het 25-jarig bestaan van het koor. Bij Ceciliafeesten heeft zijn muzikale bijdrage geregeld een dankbaar Limburgs accent, want:” Luuende Klokken” versterken dan ook merkbaar de koorband, om nog maar te zwijgen van ’t nachtegaaltje in het bronsgroen eikenhout. Aan menige sketch leverde Jo zijn bijdrage : de strijkplankenmars kan elk koorlid met voldoende dienstjaren zich nog wel herinneren.

Dirigent Theo van den Berg had, samen met pastor Niek van Waterschoot, voor deze gelegenheid het muzikale koorprogramma samengesteld met naast volkszang ook o.a. liederen uit Schuberts bekende “Deutsche Messe”. De orgelbegeleiding was in goede handen van Kia Wijnstra.

Aan het einde van de viering ontving Jo uit handen van Pastor Niek van Waterschoot voor zijn verdiensten de Gregoriuspenning met oorkonde, door Niek begeleid met een toepasselijke persoonlijke toelichting.

Na het voluit gezongen slotlied “Victoire” van l’ Abbé D. Julien volgde nog als verrassing een aangepast Limburgs volkslied: “Welloënde Tönen” , met Theo van den Berg aan het orgel en een ad hoc dirigent. Hierna was er nog gelegenheid tot feliciteren, met koffie of thee in de ontmoetingsruimte. Alles bijeen een gedenkwaardige dienst om aan terug te denken.

Jo, bedankt voor je waardevolle inzet bij het Gemengd Koor Emmaüs.

Piet de Smet,

Voorzitter Gemengd Koor Emmaüs.