Bijbelleesrooster zondagen 2018

datum

Eerste lezing

Tweede lezing

Evangelielezing

15 juliAmos 7,12-15Efeziërs 1,3-14 of 1, 3-10 

Marcus 6,7-13

22 juliJeremia 23,1-6Efeziërs 2,13-18                        Marcus 6,30-34
29 juli2 Koningen 4,42-44  Efeziërs 4,1-6                         Johannes 6,1-15
5 augExodus 16,2-4.12-15 Efeziërs 4,17.20-24Johannes 6,24-35
12 aug1 Koningen 19,4-8Efeziërs 4,30-5,2

Johannes 6,41-51

19 augSpreuken 9,1-6Efeziërs 5,15-20                    

Johannes 6,51-58

26 augJozua 24,1-2a.15-17Efeziërs 5,21-32Johannes 6,60-69
2 septDeuteronomium 4,1-2.6-8 Jakobus 1,17-18.21b-22.27  

Marcus 7,1-8.14-15.21-23

9 septJesaja 35,4-7a Jakobus 2,1-5 Marcus 7,31-37
16 septJesaja 50,5-9aJakobus 2,14-18 Marcus 8,27-35