In het regioblad van november vorig jaar is door Dominee Jan Verlinde van de PKN Kerk in Axel een uiteenzetting gegeven over 500 jaar Protestantisme.
In Axel hebben de diverse geloofsgemeenschappen elkaar opgezocht om dit jubileumjaar vorm te geven.
Dit is gebeurd in een gezamenlijke viering op 27 januari j.l.in de Halle in Axel welke in het teken stond van ontmoeting en verbinding.
Pastoor Wiertz was namens de Elisabeth Parochie aanwezig en opende met het gebed van verootmoediging.
Het koor Jubilate Deo heeft deze avond mede muzikaal opgeluisterd en verleende ook haar medewerking door een workshop te organiseren waar door veel aanwezigen gebruik van is gemaakt.

Namens koor Jubilate Deo,