Thema verder verdiept: het project

De stichting werkt in de plaatsen met de rode stip.

Het verhaal van de stichting Medisch Werk Mumbai:

''In 2003 bezocht de stichting het eerst deze totaal vergeten en in alle opzichten achtergebleven regio in India. Volgens de World Health Organisation één van de meest verwaarloosde gebieden in zuidoost Azië.

De bevolking bestaat vooral uit kasteloze Dalits en Tribale bevolkingsgroepen, de zogeheten Untouchables. Tribals zijn mensen die tot de allerlaagste bevolkingsgroep horen, zonder bezittingen en rechten. Velen zijn werkzaam als landarbeider of werken in de steengroeven. Er bestaat bijzonder veel kinderarbeid in deze regio. In een moordend klimaat (in de zomer temperaturen tot vijftig graden Celsius) leven en werken gezinnen onder onmenselijke en onhygiënische omstandigheden, vaak maar met één maaltijd per dag. Zij verkeren in een zeer slechte gezondheid. Bij één dag inventarisatie zagen wij meer ernstige medische problemen in de dorpen dan gedurende een heel jaar in onze vroegere huisartspraktijk.

We zagen onder meer ernstige ondervoeding bij de kinderen, tbc, aids, vele onbehandelde (geboorte)trauma's, erfelijke afwijkingen, eindstadia van onbehandelde kanker en ernstige groeiachterstand. Er is een hoge kindersterfte, vooral onder meisjes.

Het op religieuze gronden nog steeds voortdurende kastensysteem en een corrupte overheid, zijn de grootste oorzaken van een slechte gezondheidszorg in deze regio van India. Mede door slecht onderwijs en analfabetisme is de voorlichting erg moeilijk. Alles moet mondeling en visueel gebeuren.

Hospitaal

Met voor ons vertrouwde medewerkers in India hebben we de problemen van zestig dorpen in deze regio zo veel mogelijk geïnventariseerd en plannen gemaakt voor een klein hospitaal. Met sponsorgeld uit Nederland en in goede samenwerking met Cordaid, lukte het in 2006 het Teresa Health Care Centre te openen en een totaal gezondheidsproject te starten voor de omliggende dorpen.

Inmiddels is er op deze locatie een klein hospitaaltje uitgerust met een ambulance en ander vervoer, laboratoriumfaciliteiten, röntgen en apotheek en met speciale afdelingen voor hiv-, aids- en tbc-patiënten. Er werken artsen, fysiotherapeuten, verpleegsters, laborant en meerdere sociale werkers. Sinds vier jaar staat er ook een revalidatiecentrum en dit jaar een hospice voor lichamelijk en geestelijk invalide kinderen.

Vanuit het centrum wordt dagelijks spreekuur in de dorpen gehouden met een ambulance en meestal in geïmproviseerde onderkomens zoals schooltjes en tempels. De gezondheid van de mensen is vooruit gegaan en met name door voorlichting- en counselingprogramma's is de bewustwording voor gezondheid sterk verbeterd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het Gulbarga Medisch Centrum zijn te verdelen in:

1. Het werk in het ziekenhuis Teresa Health Care zoals lab, onderzoek, röntgen en aandacht voor algemene ziekten, aids en tbc.

2. Het medisch werk en awarenessprograms in de omliggende dorpen.

3. Het revalidatie en fysiotherapieprogramma voor kinderen.

4. Huisvesting van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.

5. Voorlichting en begeleiding van diverse doelgroepen, zoals vroedvrouwen, aandacht aan vrouwen en meisjes emancipatie, aandacht voor tribale minderheden.

6. Starten en adviseren voor microkredietgroepen.''