Hongerdoeken en afhankelijkheid.

In de vastentijd hangen in onze kerken weer verschillende hongerdoeken. Hongerdoeken zijn een soort meditatiedoeken die ons helpen in de veertigdagentijd om na te denken over waar het om gaat in het leven. In diverse hongerdoeken wordt verbeeld hoe afhankelijk mensen in het Zuiden zijn van de keuzes die wij in het Westen maken. Door onze manier van economie bedrijven houden we de mensen in het Zuiden in een afhankelijke positie. In hongerdoeken is ook vaak terug te vinden hoe alles met elkaar samenhangt. We zijn verbonden met elkaar, met de natuur, met God. Of je het nu wilt of niet.

Voorbeelden uit de hongerdoeken.

Dit hongerdoek uit Latijns-Amerika ( 2004) is te zien in Philippine. De naam van het doek is: Ons dagelijks brood. De felle rode kleur van het doek staat symbool voor het leven. Vrouwen uit het Zuiden verbeelden hun droom om het leven door te geven. In hun nieuwe wereld voert “samen delen” de boventoon. De schalen en potten met voedsel verwijzen daarnaar. Onderaan aan het doek staat in het Spaans( van links naar rechts):vandaag rijst – bloed is leven – Christus stilt honger en dorst. Een goudgele draad loopt als een rode draad over het hele doek; als teken van bondgenootschap. 

 Dit hongerdoek uit Uganda (2008) heeft als titel: Er is genoeg voor iedereen.  Het doek is te zien in Zuiddorpe. Het vertelt het verhaal van het Rijk Gods waarin samen delen het allerbelangrijkste is. Uitgangspunt is het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. In het drieluik zie je in het midden dat mensen rijkelijk voedsel met elkaar delen. Op het rechterpaneel is aandacht voor de visroof (= broodroof) door westerse ondernemingen ten koste van de lokale vissers. Op het linkerpaneel worden de gevolgen van de klimaatverandering weergegeven.

  Dit hongerdoek uit Togo (2011) is te zien in Terneuzen. Het doek heeft als thema: menswaardig leven voor alle mensen. Het beeldt de christelijke levenspraxis uit naar Matteüs 25: zieken bezoeken, gevangenen bevrijden, naakten kleden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen herbergen. Vanuit de hemel straalt een lichtkegel ( de Heilige Geest) naar de aarde beneden. Door deze lichtinval wordt de kracht van de vrouw in het midden nog meer geaccentueerd. Vrouwen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de lokale samenleving. Ze zorgen onder meer voor zuiver water.