Spring naar hoofd-inhoud

Bisdombedevaart Breda naar Italië van 12 t/m 19 oktober 2019

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaat ook Zeeuws Vlaanderen met het bisdom Breda mee op bedevaart. U allen bent van harte uitgenodigd mee te gaan in het spoor van Benedictus. We gaan naar Italië.

Benedictus, die we als patroon van Europa mogen vereren, is de grondlegger van het kloosterleven in de Kerk. De eenvoudige regel "ora et labora" is niet alleen voor kloosterlingen in de Benedictijnse traditie een belangrijke richtlijn, het is ook een waardevol houvast voor alle gelovigen. Gezond en heilzaam leven heeft te maken met de goede balans tussen bidden en werken.

We reizen weer met de Pelikaan, Prijs vanaf € 795,-- p.p. Bij voldoende deelname vanuit Zeeuws-Vlaanderen kunnen we vanuit Zeeuws-Vlaanderen vertrekken.

Aanmelden kan tot 1 juni 2019. Voor de praktische gang van zaken is het van belang dat u niet al te lang wacht. Een aanmeldformulier staat op de website van het bisdom; www.bisdombreda.nl/bisdombedevaart-2019/

Indien u meer info wenst, en er zijn voldoende gegadigden, wil de commissie van deze reis ook naar Zeeuws-Vlaanderen komen om veel informatie te geven en u enthousiast te maken. Geef u dan op vóór 22 mei bij Cecile van Tiggelen, cvtiggelen@zeelandnet.nl. Bij voldoende deelname voor de informatieavond kan dit geregeld worden