kerkbalans Noord

Download en bekijk hier de Folder

                                                                               Terneuzen, februari 2017

 

Geachte medeparochiaan,

 

‘Wij zijn door de kerk aan elkaar verbonden’. Dat betekent: dichtbij de mensen zijn, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Zeker in deze tijd, waarin sommigen zich ver van elkaar verwijderd voelen, biedt de kerk iedereen een veilige plek. Onze parochie zorgt dat ook u welkom bent. Samen vormen we de kerk. Om elkaar te inspireren, te ondersteunen en samen te zijn. Om dat zo te houden, blijft uw financiële steun hard nodig. Elke bijdrage, naar ieders draagvermogen, is welkom.

 

Uw parochiekern is volop in beweging om mensen samen te laten komen en ze te ondersteunen om de hechte gemeenschap te behouden. Na herinrichting van de kerk in Terneuzen en uitbreiding van het naastliggend parochiecentrum zijn we klaar voor de toekomst. In de plannen is er veel aandacht voor een uitnodigende sfeer en het open karakter van onze kerk. De aannemer begint in februari met de verbouwing, zodat de sacristie vlot naar de kerk kan verhuizen. Het streven is om voor de bouwvakvakantie het karwei af te ronden. Vanzelfsprekend houden wij u op hoogte van de verbouwing. Na iedere zondagdienst is er gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen. We houden u ook graag op de hoogte via het RegioBlad (u kunt ook online lezen!) en www.eparochie.nl.

 

Betaalgegevens:

Richtbedrag:         € 116,00

Ten name van: Elisabeth-parochie

IBAN: NL46 ABNA 0419 4875 81

 

Doet u jaarlijks een gift aan de parochie? Dan is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar als periodieke gift. Zonder tussenkomst van een notaris kunnen wij dit kosteloos voor u regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kasbeheerder mevrouw Jetty Standaert (telefoon: 0115-694127).

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Heiko Magermans, voorzitter                                          Irene van Driel, secretaris

kerkbalans zuidoost

 

Axel, februari 2017

 

Geachte medeparochiaan,

 

‘Wij zijn door de kerk aan elkaar verbonden’. Dat betekent: dichtbij de mensen zijn, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Zeker in deze tijd, waarin sommigen zich ver van elkaar verwijderd voelen, biedt de kerk iedereen een veilige plek. Onze parochie zorgt dat ook u welkom bent. Samen vormen we de kerk. Om elkaar te inspireren, te ondersteunen en samen te zijn. Om dat zo te houden, blijft uw financiële steun hard nodig. Elke bijdrage, naar ieders draagvermogen, is welkom.

 

Uw parochiekern is volop in beweging om mensen samen te laten komen en ze te ondersteunen om de hechte gemeenschap te behouden. Zo wordt een gedeelte van de dakbedekking van de kerk van Zuiddorpe vervangen. Deze klus is bijna gereed, het schilderwerk aan de binnenzijde moet nog gebeuren. En sinds eind vorig jaar is het weer mogelijk om in de Kirke van Westdorpe uitvaarten te laten begeleiden door een pastor. Van de ontmoetingsruimte in Axel wordt dankbaar gebruik gemaakt, bijvoorbeeld door de koren die daar repeteren. Zij zijn graag gezien tijdens de kerk- diensten.

 

We houden u graag op de hoogte via het RegioBlad (u kunt dit ook online lezen) en via onze website www.eparochie.nl.

 

Betaalgegevens:

Richtbedrag:         € 116,00

Ten name van: Elisabeth-parochie

IBAN: NL46 ABNA 0419 4875 81

 

Doet u jaarlijks een gift aan de parochie? Dan is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar als periodieke gift. Zonder tussenkomst van een notaris kunnen wij dit kosteloos voor u regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester de heer Carel van Waes (telefoon: 0115- 617099).

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Carlien Goense, voorzitter                                              Rita Pollet, secretaris

kerkbalans zuidwest

 

                                                                                      Philippine, februari 2017

Geachte medeparochiaan,

 

‘Wij zijn door de kerk aan elkaar verbonden’. Dat betekent: dichtbij de mensen zijn, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. Zeker in deze tijd, waarin sommigen zich ver van elkaar verwijderd voelen, biedt de kerk iedereen een veilige plek. Onze parochie zorgt dat ook u welkom bent. Samen vormen we de kerk. Om elkaar te inspireren, te ondersteunen en samen te zijn. Om dat zo te houden, blijft uw financiële steun hard nodig. Elke bijdrage, naar ieders draagvermogen, is welkom.

 

Uw parochiekern is volop in beweging om mensen samen te laten komen en ze te ondersteunen om de hechte gemeenschap te behouden. Zo staat de kerk in Philippine  aan de vooravond van groot onderhoud, waarbij het Rijk bijdraagt aan de renovatiekosten. En vorig jaar is er op de begraafplaats nieuwe verharding aangelegd. Er zijn ook plannen om op de begraafplaats in Sluiskil een nieuwe opbergruimte te bouwen. In deze parochiekern is er een actieve samenwerking met de PKN-kerk, onder meer in een oecumenische dienst tijdens de Sluiskilse Gildefeesten. Het Cuyperskerkkoor uit Sas van Gent en het St. Cecilia koor treden dit jaar in bijna alle zondagdiensten op. We houden u graag op de hoogte via het RegioBlad (u kunt ook online lezen!) en www.eparochie.nl.

 

Betaalgegevens:

Richtbedrag:         € 116,00

Ten name van: Elisabeth-parochie

IBAN: NL46 ABNA 0419 4875 81

 

Doet u jaarlijks een gift aan de parochie? Dan is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar als periodieke gift. Zonder tussenkomst van een notaris kunnen wij dit kosteloos voor u regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kasbeheerder……………………. (telefoon: ……………………..).

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

 

Peter van Heerbeek, voorzitter                                        Freddy Janssens, secretaris