6-12-2015 Uitreiking Gregoriuspenning

Gregoriuspenning voor Nia Beekman en Theo de Brauwer

TERNEUZEN, 6 december 2015

Op zondag 6 december 2015 reikte pastor Niek van Waterschoot aan het einde van de dienst in de Emmaüskerk in Terneuzen de gouden Gregoriuspenning met oorkonde uit aan Nia Beekman en Theo de Brauwer voor 40 jaar koorzang in het Gemengd Koor. 

Niek betrok op aanstekelijke wijze de toehoorders erbij met vragen naar gebeurtenissen uit het jaar 1975.Een leuke memory-test. Bestuurslid Irene Ysebaert assisteerde bij de uitreiking.

Nia kwam begin 1975 uit Heerlen naar Terneuzen. Bij een zondagsdienst in de opstandingskerk in de Bellamystraat ging ze toevallig naast dhr. Steyaert zitten, naar later bleek de dirigent van het Gemengd Koor. Die zei, toen hij haar hoorde meezingen: 'Morgen kom ik je halen voor de repetitie!'. Sindsdien zingt ze als sopraan met veel plezier in het Gemengd Koor en later ook in Pro Ecclesia (Rouw en Trouw). Sinds een aantal jaren is Nia eveneens actief in het bestuur van het Gemengd Koor. 

Theo was na zijn studies op zoek naar invulling van zijn vrijgekomen tijd. De keuze viel op zingen in het Gemengd Koor van pastoor Heijnen. Na een eerste poging bij de tenoren voelde hij zich toch beter thuis bij de f-side van de bassen. Favoriet bij hem zijn meerstemmige liederen met een stevige baspartij in het lage register, zoals in de Deutsche Messe van Schubert. 

Na de uitreiking bedankte de voorzitter van het Gemengd Koor beide koorleden voor hun inzet. Hij nodigde toehoorders met onvermoede koorzangtalenten uit eens te komen luisteren bij de wekelijkse repetitie op maandagavond om acht uur in de Emmaüskerk. Misschien dat de vonk al in de gezellige pauze overslaat: daar wil ik ook bij horen! Het Gemengd Koor Emmaüs gaat er in ieder geval goed gestemd mee door onder leiding van dirigent Theo van den Berg.

Na de dienst was er gelegenheid tot feliciteren. Marie-José van der Meirsch zorgde voor koffie, thee, fris. De speculaas en brownies van koorlid Natasja van Smaalen vielen bij velen goed in de smaak. 

(auteur: Piet de Smet, voorzitter Gemengd Koor Emmaüs Terneuzen)