Datum 08-07-2017

De verbouwing zit er bijna op.
De kantoren en de vergaderzaal zijn klaar en iedereen heeft zijn plekje.
In de koffie ruimte is een nieuwe vloer gelegd.

13 april 2017.

De werkzaamheden vorderen gestaag.

Het aanbrengen van de glazen deuren en puien in de kerk zijn gereed. De stoelen zijn geplaatst en de werkzaamheden binnen de achthoek van de kerk zijn nagenoeg gereed. De geluidsinstallatie en de beamer moeten nog worden geïnstalleerd. De werkzaamheden aan het parochiebureau vorderen. De hoofdingang is verplaatst. De nieuwe toiletgroep, twee toiletten en een mindervalidentoilet kunnen gebruikt worden.

De bestaande toiletten zijn verwijderd zodat nu ook de elektrische installatie verder kan worden aangebracht. Als dit gebeurd is kan de keuken geplaatst worden, het plaatsen van de keuken gebeurt geheel door vrijwilligers.

De verdere afwerking en schilderwerken gaat nu beginnen.

De werkzaamheden lopen een viertal weken voor op de planning.

Het parochiebureau en de keuken blijven in de koffiehoek tot het moment dat het parochiebureau geheel gereed is. 

 

Daan Boonman

Datum 04-04-2017

Datum 21-03-2017

 

Datum 13-03-2017

 Er is veel gebeurd in de periode na het verschijnen van het vorige regioblad.

De grote grijze kasten naast het priesterkoor zijn verplaatst naar de achterwand van de kerk. De vier wanden zijn dichtgezet en de glazen panelen zijn daarop geplaatst. Achter het priesterkoor is het doek gespannen en de beamer is daarboven aangebracht en bevestigd. De glazen deuren hebben nog een levertijd van vijf weken. Er is begonnen met de elektrische installatie van de kerk en  het parochiebureau.

 Het parochiebureau is leeggemaakt en tijdelijk verhuisd naar vergaderzaal 2 , alleen deze ruimte zal de komende tijd nog beschikbaar zijn. In de koffiehoek kan nu vergadert worden, weliswaar met enig overlast.

De nieuwbouw van het parochiecentrum verloopt voorspoedig! Het dak is waterdicht , de nieuwe ingang  en de doorgang vanuit het parochiebureau naar het nieuwe kantoor is gerealiseerd. Ook de nieuwe doorgang vanuit het parochiebureau naar de inkom is gemaakt. Deze week is begonnen met stukadoorswerk in de nieuwe ruimten. De nieuwe  toiletten worden eerst geïnstalleerd voordat de bestaande toiletten  verwijderd worden, zodat er ten alle tijde toiletvoorzieningen beschikbaar zijn.

De voorgevel en de (nieuwe) hoofdingang krijgen  nu ook  een betere uitstraling.

De totale bouwtijd loopt een viertal weken voor op de planning. We gaan ervanuit dat de totale verbouwing begin juli gereed is en de verhuizing van het RPC Sluiskil dan plaats kan vinden.

 

Namens het parochiebestuur

Daan Boonman    

Datum 01-03-2017

Situatie tot 1 maart 2017.

 Het planum is op 1 maart voor  laatste maal geschilderd. Het altaar wordt daarna weer teruggeplaatst op het planum.

Donderdag 2 maart worden de glazen panelen boven kasten aangebracht. De glazen deuren hebben nog een levertijd van zes weken. De sacristie is voor het grootste deel verplaatst naar de nieuwe  plaats. Vanaf maandag 6 maart wordt begonnen met de elektrische installatie van de kerk en daarna het parochiebureau.

De nieuwbouw van het parochiecentrum verloopt voorspoedig, de dakbalken zijn geplaatst waarna het dak waterdicht gemaakt wordt. De nieuwe doorgang vanuit de “oude”sacristie naar de “natte”ruimte is gemaakt. Hierna wordt de hoofdingang in de voorgevel gemaakt.

De kleine vergaderzaal en het parochiebureau zal zo lang als mogelijk is worden opengehouden.

Het gebruik van de grote vergaderzaal is  niet meer  mogelijk. Er kan nog vergaderd worden in de kleine vergaderzaal (zaal 2) of in de “koffiehoek”.  Als er toch nog meer  vergaderruimte nodig is zullen we in overleg  met de bouwcommissie bekijken hoe dit op te lossen.

 

Tot nu toe is er al heel veel werk verzet door vele vrijwilligers die allerlei werkzaamheden voortvarend oppakken. Onder de vrijwilligers is een grote mate van eensgezindheid en uitstekende samenwerking. Het parochiebestuur dankt al deze mensen voor wat er al gebeurd is en wat nog moet gebeuren. De komende maanden zullen zeker ook nog drukke tijden beleven.

 

Daan Boonman

Datum 23-2-2017

Het planum wordt een dezer dagen voor de tweede en laatste maal geschilderd. Als deze klaar is wordt het altaar weer teruggeplaatst op het planum. De nooddeur is geplaatst en is  verder afgewerkt, deze moet nog geschilderd worden. Aan de buitenzijde van de nooddeur zal de bestrating worden aangepast aan de nieuwe (nood)uitgang.

De keuken en vaatwasser zijn in de koffiehoek geplaatst en werkt weer als voorheen, deze zullen daar enkele maanden blijven staan tot dat de nieuwe keuken is geïnstalleerd . Daarna zal de keuken in de koffiehoek verwijderd worden.

Komende weken wordt het glas geplaatst boven de wanden, daarna zal de sacristie verhuizen naar de nieuwe plaats.

 

De nieuwbouw van het parochiecentrum verloopt ook goed, de binnenspouwbladen en de binnen wanden zijn nagenoeg op hoogte, waarna de dakbalken kunnen worden gelegd. Als de sacristie leeg is gemaakt zal de doorgang naar de “natte”ruimte worden aangebracht.Hierna wordt de hoofdingang in de voorgevel gemaakt.

De werkzaamheden lopen op dit moment ongeveer 5 weken voor op de planning. De oorspronkelijke planning zou gereed komen vóór de bouwvakvakantie.

Over de heropening van de Emmauskerk is reeds gedacht, dit zal medio september plaats vinden . Binnenkort zal een commissie worden samengesteld die deze heropening samen met het Pastoraal Team zal voorbereiden.

 

Het gebruik van de grote vergaderzaal is  niet meer  mogelijk. Er kan nog vergaderd worden in de kleine vergaderzaal (zaal 2) of in de “koffiehoek”.  Als er toch nog meer  vergaderruimte nodig is zullen we in overleg  met de bouwcommissie bekijken hoe dit op te lossen.

 

Daan Boonman

Datum 11-02-2017

Situatie tot 11 februari 2017.

De  aanpassingen in de kerk verlopen voortvarend.

De aannemer heeft het houten frame ten behoeve van het doek aan de voorzijde en het houten frame ten behoeve van de glazen pui aan de achterzijde van de kerk aangebracht.

Het planum is aangebracht, dit is de verhoging wat nog geschilderd moet worden en waar later het altaar wordt terug geplaatst. De vier zijwanden zijn geschilderd. Het is nu wachten op het glas ten behoeve van de inkom en de glazen  deuren voor de toegang naar de sacristie, de koffiehoek, de stiltehoek en de Mariakapel.

De aannemer is ook begonnen aan de nieuwbouw van het parochiecentrum, de fundering en de vloeren zijn gestort, hierdoor zal enige overlast nabij het fietsenrek tijdelijk niet te voorkomen zijn. De aannemer zal er voor zorgen dat deze overlast zo minimaal mogelijk is en dat het parochiebureau ten allen tijde bereikbaar is.

De vergaderzaal is ontruimt en de aannemer heeft het plafond verwijderd.

 De boeken zijn al verplaatst naar de definitieve plaats in de koffiehoek en tijdelijk met plasticfolie afgedekt ter voorkoming van stof op de boeken.

Vanaf 13 februari zal ook de keuken een tijdelijke plaats in de koffiehoek krijgen. De aannemer kan dan de grote vergaderzaal verder aanpakken en de opening tussen de keuken en de koffiehoek maken. Ook hier zal enig ongemak optreden, maar de koffiegroep en andere gebruikers van de keuken zullen zo veel als mogelijk alles  laten doorgaan.

Het gebruik van de grote vergaderzaal is dan niet mogelijk. Als er toch een vergaderruimte nodig is zullen we in overleg  met de bouwcommissie bekijken hoe dit op te lossen.

 

Daan Boonman,    

 telefoon 0115696391   

of via de email;         daanb@zeelandnet.nl

Datum 30-01-2017

Tevens is  begonnen met het dichtzetten van de vier schuine wanden. Boven op deze wanden wordt glas geplaatst waardoor de achterliggende hoeken worden afgescheiden van de kerk zelf. 

De sacristie, de koffiehoek, de stiltehoek en de mariakapel. Elke hoek wordt met glazen draaideuren afgesloten.

De hoofdingang aan de achterzijde van de kerk worden ook glazen deuren aangebracht en tussen de pilaren aan de achterzijde wordt geheel dichtgezet met glas met twee grote glazen draaideuren. Het glas wordt geleverd en geplaatst door Wilhelm.

Tussen de twee pilaren aan de voorzijde wordt doek gespannen, boven dit doek komt een vaste Beamer te hangen  welke de liedjes en andere beelden via de laptop kan projecteren op dit doek.

En zo krijgen we dus een besloten achthoek in de kerk

De banken die nu in de beide hoeken zijn opgeslagen worden verkocht. De banken aan beide zijbeuken worden ook verwijderd en in plaats daarvan komen stoelen. De twee rijen banken in het midden blijven staan.

De werkzaamheden in de kerk zullen ongeveer negen weken in beslag nemen. Het glas heeft namelijk een lange levertijd.

Ook is al begonnen  aan de nieuwbouw van het parochiebureau. De fundering is gestort.

De planning is dat het werk voor de bouwvakvakantie opgeleverd wordt en we daarna het RPC in Sluiskil kunnen verhuizen naar het nieuwe Parochiebureau in Terneuzen.

Datum 24-01-2017

Door aannemer van Steenberge uit Philippine is dinsdag  24 januari begonnen met het inzagen van de nooddeur en het verwijderen van het bestaande planum onder het altaar. Er komt een nieuw planum van 18 cm. hoog en daarop wordt het altaar weer teruggeplaatst.

Datum 10-01-2017

De voorbereidingen voor de verbouwing van de kerk zijn in volle gang.
De kerkbanken zijn aan de kant gezet en de grote kasten zijn tegen de achterwand geplaatst. Het tabernakel is verzet en er is ruimte gemaakt voor de werkzaamheden!