Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de gave van de geestkracht. Het is het laatste van de zogenaamde initiatieriten. Initiatie in kerkelijke zin heeft te maken met het opnemen in de geloofsgemeenschap. Bij het vormsel wordt een (jonge) gelovige toegerust tot verdere groei naar volwassenheid. De bedienaar is in de regel de bisschop zelf. Aan de toediening van dit sacrament gaat een voorbereiding vooraf. 

Deelname hieraan is voor vormelingen en hun ouders/verzorgers verplicht.

De laatste aanmelddatum is 1 september 2018. Op de website kan een aanmeldformulier worden gedownload. Of er kan een aanmeldformulier worden aangevraagd op het bureau van de Elisabeth-parochie: ' 0115-616006.

Het hele vormselaanbod kent vier verschillende activiteiten.

 1. De algemene ouderavond.
  Deze is bedoeld voor de ouders en verzorgers van de vormelingen.
  Datum: 6 september om 19.30 uur
  plaats: Parochiecentrum Terneuzen. Albert Thijmstraat 2.
 2. De projectavonden voorbereiding met ouders en vormelingen.
  Op vijf avonden wordt gewerkt met het project In Vorm Gevormd.
  Data:6 september om 19.30 uur. 
  Plaats: Parochiecentrum Terneuzen. Albert Thijmstraat 2.

    3. De familieochtenden 
        Deze zijn bedoeld voor het hele gezin van de vormeling.
        Data: 14 oktober en 28 oktober 
        Plaats: Perron Zuidoost. Stationsstraat 5 Axel. Tijd: 9.45 uur.-11.30uur

    4. De vormselviering zelf
        Deze is op zondag 16 november 19.00 uur in Zuiddorpe.
      

Kosten

€ 118,- minus de in 2017 betaalde parochiebijdrage. Na aanmelding wordt een factuur toegestuurd. Mocht u de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u contact opnemen met pastor Niek van Waterschoot via het Bureau van de Elisabeth-parochie.