Kosten

In 2017 bedragen de kosten voor een kerkelijk huwelijk € 580,00. Dit bedrag wordt verlaagd met de parochiebijdrage die is betaald in de drie jaar voorafgaand aan het huwelijk.