Aanmelden

Wie zijn\haar kind wil aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2017, kan een aanmeldformulier downloaden. Ook kunt u een aanmeldformulier opvragen bij het Bureau Elisabeth-parochie. Dat kan per e-mail of per telefoon: 0115-616006.

Zit uw kind op een katholieke basisschool, of op een samenwerkingsschool van openbaar, katholiek en protestants onderwijs, dan kunt u ook op school om een aanmeldformulier vragen.

U kunt het ingevulde formulier e-mailen of per post opsturen aan:

Bureau Elisabeth-parochie
t.a.v. administratie Eerste Heilige Communie 2017
Baljuwlaan 19
4541 EE Sluiskil

Uiterste aanmelddatum

De uiterste aanmelddatum voor de Eerste Heilige Communie in 2017 is 15 december 2016. Als uw kind is aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor de ouderavond op 26 januari 2017.

Wilt u voor die tijd meer informatie, dan kunt u contact opnemen met pastor Marjan Dieleman, Bureau Elisabeth-parochie, telefoon 0115 616006.