uitnodiging                                                          

 

                                                         Parochiekern Zuidoost

R.K. Gemengd Koor Westdorpe

 Westdorpe, juli 2018.

 1968 -2018

Beste mensen,

 Deze maand bestaat het R.K. Gemengd Koor van Westdorpe 50 jaar en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Wij willen dit vieren tijdens de dienst te Zuiddorpe op zondag 22 juli om 10.30 uur.

 Wij zouden het bijzonder op prijs stellen dat velen van u hierbij aanwezig zouden willen zijn.

 Na dienst willen wij samen met u een toast uitbrengen op dit bijzonder jubileum.

 Wij hopen u te mogen begroeten,

 Met vriendelijke groet,

Bestuur R.K. Gemengd Koor Westdorpe

 

Pleuni, José en Carl