Aan alle parochianen van Zeeuws-Vlaanderen

 

Op zaterdag 13 mei 2017 gingen alle Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Zij hebben daar tijdens een vesperviering gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die er wonen toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Aanleiding hiervoor is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fátima te Portugal. Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917.

In de periode 13 mei – 13 oktober 2017 is het beeld van Maria van Fatima te gast in de parochies van ons bisdom.

Ook in de basiliek van Hulst zal het beeld komen van 2 t/m 27 augustus.

In die periode is er dagelijks gelegenheid voor (stil) rozenkransgebed bij een bijzonder Mariabeeld.

Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd (zie kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

Elke woensdagavond zal er vanaf 18:30u. gezamenlijk worden gebeden - voorafgaand aan de eucharistieviering van 19:00u.