2   mei       kaartjes maken            (TS)

7   mei       creatief met pastel       (TS)

8   mei       brei-en haakcafé          (TS)

9   mei       tekenen                        (TS)

11 mei       informatiepunt Bibliotheek Terneuzen

14 mei       cryptogram oplossen   (TS)

16 mei       diamond painting         (TS)

17 mei       CREAtijd Rivierenhuis Terneuzen

18 mei       informatiepunt Bibliotheek Terneuzen

21 mei       cryptogram oplossen   (TS)

22 mei       brei en haakcafé, Grand Café (TS)

23 mei       tekenen                       (TS)               

25 mei       informatiepunt Bibliotheek Terneuzen

26 mei      voorjaarsmarkt Ter Schorre

                 Grand Café, 13u tot 16.30u

28 mei      quilten (TS)

22 sept.    Event PRH met als thema

                 “wikken en wegen” (kiezen)